MARK, TIJD OM MAANDAG AF TE TREDEN

Beste meneer Rutte,

Ik begrijp dat het associatieverdrag met Oekraïne de laatste 199 dagen nogal is veranderd.

Ten tijde van het referendum was het nog “slechts een handelsverdrag”. Nu betekent niet doorgaan van het verdrag zo ongeveer de Derde Wereldoorlog. Die de “mensen in Aleppo, Syrië” niet meer zullen meemaken, want, vroeg u het verzamelde journaille gisteren bij uw wekelijkse persconferentie, “kent u de werking van een vacuümbom?”.

Dat Nederland het associatieverdrag ratificeert is, zo beweerde u gisteren in een laatste poging D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA tot een ‘ja’ te verleiden, “in het landsbelang”. En als u geen 17 Eerste Kamerleden van de oppositie voor maandag zo gek weet te krijgen om alsnog in te stemmen, dan dient u een intrekkingswet in.

Als u dat nou eens doet en u verbindt het lot van uw kabinet aan die wet? Ofwel: als de intrekkingswet in Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, dan treedt het kabinet Rutte 2 af.

Sinds ik de politiek volg, traden kabinetten af vanwege achtereenvolgens de grondpolitiek (1977), het financieel-economisch beleid (1982), het reiskostenforfait (1989), het correctief referendum (1999), het Nederlandse optreden in Srebrenica (2002), de LPF-puinhoop (2002), de burgemeestersbenoeming (2005), Ayaan Hirsi Ali (2006), de militaire missie in Afghanistan (2010) en de begroting van 2013 (2012).

In dat rijtje misstaat ‘voorkomen Derde Wereldoorlog’ geenszins.

Toch?

RUTTE doe je nog wat? Er zijn tweehonderd NEDERLANDERS vermoord door Rusland

“Nu de Russische betrokkenheid bij de aanslag op de MH17 onomstotelijk is aangetoond, moet premier Rutte keihard met de vuist op tafel slaan. Zoals VNL al eerder aangaf moeten er zwaardere economische sancties tegen Rusland worden ingesteld en de Russische ambassadeur worden uitgewezen. Rusland is medeverantwoordelijk voor de moord op bijna 200 Nederlanders. Dat werd vandaag met sluitend bewijs aangetoond. We zagen dat de Russische BUK-installatie over de grens werd gebracht.”
Geen woorden maar daden, zegt Bontes. En dat zal hij binnenkort in het debat over de uitkomsten van het onderzoek ongetwijfeld herhalen.
Hij zal de enige zijn.
Want de rest van zijn collega’s in Kamer en Kabinet doen het in de broek voor Poetin.

WIE STOPT

einstein2

In dit 9/11-topic vroegen we hoe de aanslagen van 11 september uw wereldbeeld hebben veranderd. Deze comment sprong er uit, tussen de vele interessante bijdragen:
Sinds 9/11 – het Pearl Harbor van de 21ste eeuw – is mijn visie op de wereld, en vooral die op de islam, compleet omgeslagen.
9/11 was een oorlogsverklaring van de islam aan Amerika, aan het westen, u, aan mij – aan alles waar wij voor staan en aan onze levenswijze.
Sinds die oorlogsverklaring, in de afgelopen 15 jaar dus, zijn er in dit land talloze nieuwe moskeeën gebouwd, talloze nieuwe islamitische scholen en onderwijsinstituten opgericht, en is het aantal islamieten dat hier (veelal op grond van leugens en zielige praatjes) een verblijfsvergunning heeft gekregen, geëxplodeerd.
Sinds de oorlogsverklaring van de islam aan het westen – ons dus – zijn er door Nederlandse huisvrouwen “welkom in mijn land”-liedjes op internet verspreid, hebben talloze Nederlandse burgers, columnisten, politici, opiniemakers en journalisten het direct of indirect voor deze verschrikkelijke ideologie opgenomen, hebben universiteiten en hogescholen overal in Nederland een islamitische gebedsruimte gekregen, en hebben we tegelijkertijd miljoenen moeten uitgeven aan beveiliging van openbare gebouwen, synagoges, joodse scholen, luchthavens, grote evenementen, vliegtuigen, treinen, metro- en treinstations, politici en opiniemakers. Beveiliging tegen de aanhang van de islam. De ideologie die in dit land zo bereidwillig en grootschalig wordt gefaciliteerd. Want stel je voor dat ze eens boos worden, die islamieten.
Sinds 9/11 ben ik boos. Nee, woedend. Niet alleen tegen die subversieve, barbaarse woestijn-ideologie uit de voor-middeleeuwen, maar vooral ook tegen de blinde, naïeve mutsen waaraan dit land – en heel West-Europa trouwens – zo rijk is, en die niet ophouden de islam in bescherming te nemen en zelfs te faciliteren.
Als homo voel ik me permanent en in toenemende bedreigd door een alsmaar groeiende aanhang van de islam in Europa, in Nederland, in mijn stad, mijn wijk, mijn straat. En het gevolg van die dreiging is niet zozeer angst, maar vooral woede. Woede over de aanmatiging van een religie die geen religie is maar een totalitair project, woede over de domheid, de achterlijkheid, het stompzinnige machismo, de op niets gebaseerde arrogantie en de schaamteloze discriminatie en onderdrukking van deze ideologie.
De islam heeft op 9/11 de oorlog verklaard aan ons. Aan u. Aan mij. Een oorlog trouwens, die al veel langer als een soort ondergrondse veenbrand onder onze voeten woekerde, en die zich manifesteerde als een kralenketting van sociale en culturele conflicten, botsingen en irritaties.
Sinds 9/11 zijn die conflicten geëscaleerd tot een reeks van elkaar opvolgende aanslagen, even barbaars als lafhartig, en verspreid over heel West-Europa: Parijs, Brussel, Londen, Madrid, Toulouse, Amsterdam, Nice. En dan heb ik het nog nog niet eens over de aanslagen die werden voorkomen.
En nog.
En nog is het voor talloze mensen niet duidelijk.
Nog zijn er tallozen die het blijven opnemen voor die ‘arme’ moslims, de ‘nieuwe joden’; altijd het slachtoffer van onze onderdrukking, onze discriminatie. Terwijl ze verdomme al decennia lang álle mogelijkheden aangereikt krijgen om hier in het westen iets van hun leven te maken. Alles krijgen ze aangeboden: asiel, een leven in vrede, een stabiele omgeving, gratis geld, uitkeringen, toeslagen en subsidies, moskeeën, gebedsruimtes, water & voedsel in overvloed, eerste klas gezondheidszorg, woningen, onderwijs. En het enige dat ze daar tegenover stellen is vijandigheid, wantrouwen, minachting, veroordeling, afkeer en het verspreiden van achterlijkheid en morele rotting.
Ik heb het al heel lang helemaal gehad met de islam.
En ik zal die verderfelijke ideologie tot mijn laatste snik bestrijden. Met het enige wapen waarover ik vooralsnog beschik: woorden. Veel woorden.
Al heb ik niet de illusie dat het veel uitmaakt; de politieke correctheid om ons heen is verstikkend. En dodelijk. Letterlijk.

DADER TUNESIER UIT DE TOP 600 (MOSLIM)

kind

Arrogander Peggold snapt er Nice van
Verse lading obligaat geweeklaag in de nasleep van een terreurdaad, of, zo kunt u het ook zien, een kijkje in de verrotte zieltjes van des lands politici. Vooral Arrogander Peggold maakt het bont. Komt dat kloosriedje op zakformaat:
“Met deze aanslag op de avond van de Franse nationale feestdag is het land opnieuw in het hart geraakt.
So far so good. Maar dan.
Op dit moment overheersen gevoelens van medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden en met de Franse bevolking.
Helemaal niet. Er zijn ook mensen zonder roze bril die nu vooral emo hebben op het gebied van angst, wraak en gekrenkte nationale trots. Niet iedereen is gezegend met een dergelijk lijdzaam temperament.
Iedere keer als zo’n laffe terreurdaad wordt gepleegd, wordt onze vrijheid aangevallen, wordt onze vrije manier van leven getart.
“Laffe terreurdaad”, “Onze manier van leven”, allemaal nietszeggende, inhoudsloze frasen uit het sprookjesboek van Mark R. Hebben jullie dat zo afgesproken?
Hoe moeilijk soms ook en hoezeer woorden vlak na zo’n gruweldaad vaak machteloos klinken, wij buigen niet voor terreur. Wij zullen onze vrije samenleving tot het uiterste verdedigen.
Nee, “wij” – of vooral jelui politici – buigen wel voor terreur. Extremistische jihadronselaars worden ingezet als adviseurs om de moslims te beteugelen, de import van terroristen gaat onverminderd door en we maken een gigantisch deel van ons nationaal inkomen over aan mohammedaanse haatstaten, die daar weer terrorisme van sponsoren. Stoere coyboytaal over “niet buigen” doet daar niets aan af en klinkt eerder koddig dan strijdlustig.
Daarom moeten we alles op alles zetten om dit soort aanslagen te voorkomen.
Okee, zullen we dan wat meer doen met defensie, grenzen en het verbieden van buitenlandse financiering voor haatbunkers? Of blijft het bij autistisch mantra’s reutelen over verbinden en “ons niet tegen elkaar laten uitspelen”?
Maar de realiteit is ook dat zolang losgeslagen individuen – om wat voor reden dan ook – kwaad willen doen, 100% veiligheid nooit te garanderen is.”
Peggold, de “- wat voor reden dan ook -” is vrij simpel. Het Voldemortspelletje met Het Geloof dat Niet Genoemd Mag Worden is doorzichtig en sleets. Bovendien, individuen? Kijk maar eens in Israël, Pakistan, Irak en Afghanistan hoevaak dit soort aanslagen met een islamitisch rijbewijs voorkomen. En veiligheid garanderen kan inderdaad nooit voor 100%. Maar je kan wel iets beter je best doen dan een inhoudsloos blogpostje de wereld in slingeren.